O nás

Možno si nás pamätáte...

V marci 2019 sme cez reláciu „V siedmom nebi“ absolvovali Delfínoterapiu v Turecku. Počas celého týždňa Mariánko každý deň plával 30 minút s delfínom. Delfíny sú špeciálne trénované, dokážu vnímať náladu človeka a vedia sa jej prispôsobiť, naladiť na jeho pocity a fyzický stav. Delfínoterapia je proces, ktorý dokáže v človeku naštartovať samoliečebné procesy. Zvyšujú sa zmyslové funkcie, pozornosť, rýchlejšie sa učia a viac si pamätajú. A stále pokračujeme… Sledujeme možnosti liečby kmeňovými bunkami, ktorá zatiaľ ako jediná ponúka možnosť nahradiť poškodené bunky novými. Cena sa pohybuje v desaťtisícoch eur. Chceli by sme preto touto cestou poprosiť o pomoc s financovaním liečby pre nášho syna Mariánka. Dvakrát týždenne navštevuje Dúhovú terapiu slov alebo PLAYWISSELY, ktorá sa zameriava na deti, u ktorých sa prejavujú, či už odborníkom zistené, alebo nezistené vývinové odlišnosti v správaní, v mentálnom a rečovom prejave, v pohybovom aparáte, ale taktiež pri poruchách pozornosti, učenia či prejavoch autizmu. Raz do týždňa chodíme na Canisterapiu do detského centra Havino a hipoterapiu (špeciálna forma fyzioterapie prostredníctvom koňa), ktoré prevádzkuje občianske združenie Momo v Beluši. Terapia, za ktorou dochádzame až 300 km (tam aj späť) je ABA terapia (Aplikovanábehaviorálna analýza). Je v súčasnosti vedecky najlepšie podloženou, resp. najúčinnejšou terapiou pri autizme. Jej princíp sa využíva pri učení dieťaťa ako jesť, ako sa hrať, ako sa správať k iným deťom, ale aj pri učení písmen, motorických činností a pri učení dieťaťa ako komunikovať. Denne užíva špeciálne prírodné lieky na posilnenie mozgovej aktivity (momentálne tie najlepšie možné, ktoré dostať na trhu). Okrem toho s ním denno-denne pracujem doma. Potrebujeme, čo najviac vyťažiť z „detského obdobia“, ktoré je pri autistoch označované ako kľúčové. Všetkými terapiami sa aktivuje XY funkcií, ktoré sú pri zdravých deťoch prirodzené a „rizikovým“ deťom chýbajú. Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité? Peniaze by sme použili na ďalšie obdobie terapií. Kvôli alergiám navštevujeme soľnú jaskyňu, minimálne 4× do mesiaca, v prepočte 60 eur mesačne, krúžok spevu a klavíra 40 eur mesačne. V júni by sme radi absolvovali delfinoterapiu – jedna terapia 350 eur, cesta a ubytovanie je niekoľko stoviek eur. Do budúcna potrebujeme rodinnú terapiu, keďže Marianko má problém so zvládaním pocitov druhej osoby.

Transparentný účet: SK77 0200 0000 00487909 2353 ĎAKUJEME za každé jedno euro.

ĎAKUJEME za každé jedno euro.

Video

Terapie s detičkami

Main Menu x
X